PRO - WOOD A/S

Att.: Kim Mildahl

Rønhøjvej 10

8300 Odder

 

Aarhus, den 6. juli 2012

 

Virksomhedsbesøget den 13. juni 2012

 

Deltagere:

For Dansk Møbelkontrol                      Henning Frøslev, konsulent

For Pro - Wood A/S                              Kim Mildahl, direktør

 

Bemærkninger og konklusioner i henhold til punkterne i bilaget vedr. virksomhedsbesøget:

 

1.1.Sidste besøg

Dette besøg var det første besøg efter at Pro-Wood er blevet medlem af DMK. Efter overtagelse af træ divisionen fra det tidligere R. Randers.

 

Kim Mildahl orienterede indledningsvis omkring virksomhedens mål og visioner for fremtiden, at blive en god og betydningsfuld underleverandør af et bredt sortiment af bordplader til møbelbranchen. Sideløbende med underleverandøropgaver for møbelindustrien, arbejdes der på at få skabt en egen produktion af specialkøkkener i høj kvalitet.

 

Virksomheden er på trods af den globale krise, kommet godt fra start, og har for øjeblikket 13 ansatte i produktionen. Blandt kunderne er der flere af DMK ́s øvrige medlemmer.

 

2.1 Ledelse og kontaktpersoner

Siden overtagelse af virksomheden har Kim selv udført alle de administrative opgaver og forestået den daglige drift af produktionen. På grund af tidspres er det besluttet at ansætte en person, som skal være ansvarlig for intern og ekstern salg, kundekontakt, kalkulationer og projektopfølgning mv. Denne person forventes at være på plads inden sommerferien.

 

2.3 Personale

I forbindelse med de mange varierende arbejdsopgaver, drøftede vi vigtigheden af at have faglige dygtige medarbejdere, og hvordan man kan sikre, at de enkelte medarbejdere kan overlappe hinandens arbejdsområder og derved undgå problemer i produktionen når en medarbejder er syg eller vælger at forlade jobbet. Det er min opfattelse, at det faglige niveau blandt virksomheden medarbejdere er i top.

 

3.1 Internt Kvalitets/-kontrolsystem

Den interne kvalitetskontrol beror primært på en slutkontrol uden nogen egentlig beskrevet procedure, udført af de medarbejdere, som forestår pakning til forsendelse. Da det er dygtig faglige medarbejdere som forestår kontrollen, er det sjældent at der sker fejl.Jeg kan dog anbefale, at der fremover bliver udarbejdet nogle ensartede procedurer for proceskontrol løbende ved de enkelte produktionsprocesser, hvilket vil forøge sikkerheden for at der ikke bliver frasorteret emner, som unødvendigt har gennemgået hele produktionsprocessen. DMK står gerne til rådighed med råd og vejledning, omkring den løbende proceskontrol.

4.1 Træmaterialer, kvalitet, træfugtighed

Under gennemgang af produktionen sammen med Kim, var der lejlighed besigtige og tjekke de forskellige materialer for kvalitet og træfugtighed. Kim var specielt bekymret for fugtigheden i et parti kantlister i bøg, der ofte gav problemer med oprifter under forarbejdningen i kantlimeren. Kontrolmålinger viste ikke noget unormalt, træfugtigheden er fra 7,5 – 8 % i de lister vi tjekkede

Vi foretog derefter nogle kontrol målinger med hhv. min fugtighedsmåler og Pro-Wood ́s fugtighedsmåler og kunne konstatere at Pro-Wood ́s fugtighedsmåler virker perfekt.

Problemet med oprifter skyldes sandsynligvis at kalibreringsfræserne på kantlimeren kører i mod løb.

 

Alle pladematerialer som anvendes er alle E1 mærkede.

 

4.4 Øvrige materialer

Kim nævnte, at han ind imellem havde problemer med nister i laminater, som fra leverandøren er pålagt en beskyttelsesfilm for at undgå ridser og andre skader under produktionen. På grund af beskyttelsesfolien er det vanskelig at se fejlene før produktet er færdigproduceret, og beskyttelses filmen normalt bliver fjernet.

Leverandøren (Riisfort) forsvarer sig ved at man ikke påtager sig reklamationer når laminaten er taget i anvendelse, og at det kundens problem, når de ikke fjerner beskyttelses filmen og tjekker før det tages i brug.

Det virker besynderligt, da beskyttelsesfolien er påsat for at beskytte laminatoverfladen mod ridser og lign under produktionen, det giver ingen mening.

 

4.7. Lokaleforhold - opbevaring, temperatur og luftfugtighed

Produktionslokalerne er ikke specielt velegnet til bordpladeproduktion, som er meget pladskrævende. Bygningernes indretning vanskeliggør en optimal og effektiv produktion. Der anvendes i dag mange timer til intern håndtering af de store plader, trods allerede udførte forbedringer i forhold til tidligere. Der arbejdes allerede med at få dette problem løst, og en lejeaftale på det tidligere Linneberg Møbelfabrik er ved at være på plads, og man forventer at produktionen kan flyttes her i efteråret, hvilket vil blive en stor forbedring for såvel kvalitet og produktivitet, da de mange uhensigtsmæssige håndteringer så vil blive reduceret væsentlig.

 

7.1 Kravspecifikationer

Kim efterlyste en metode til at sikre at der ikke opstår misforståelser i forbindelse med indgåede aftaler med kunder og leverandører.

Jeg har tidligere udarbejdet aftalegrundlag til sikring mod misforståelser, og medsender et eksempel på et sådant aftalegrundlag.

 

9. Konklusion:

Generelt har I godt styr på kvalitet i produktionen, men kan dog anbefale flere klare procedurer og rutiner i såvel administrationen og produktionen for at sikre en ensartet kvalitet fremover.

I forbindelse med den forestående flytning af fabrikken vil det samtidigt være en god anledning til, at få indført og implementeret de forbedringer, der måtte være.

Som aftalt under besøget vil vi gerne bistå med råd og vejledning, undervejs i processen, - vi er ikke længere væk end telefonen.

Ud over ovennævnte gav besøget ikke anledning til kritiske bemærkninger. I forbindelse med yderligere spørgsmål står vi selvfølgelig til rådighed.

 

Med venlig hilsen

DANSK MØBELKONTROL

Henning Frøslev konsulent